PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                            Celje,  18. 4. 2011

ODSEK ZA POHODNIŠTV0,  STANETOVA 20,  SI-3000 CELJE

tel.  03 492 4850;  gsm  051 338 358;  pdcelje@siol.net;  http://www.planinsko-drustvo-celje.si

 

MED VELIKO IN MALO PIŠNICO

 

KUMLEHOVA GLAVA,  1788 m,

NA VELIKONOČNI PONEDELJEK,  25. APRILA 2011

 

Z GLAVNEGA GREBENA JULIJSKIH ALP SE NA MOJSTROVKI

MED PLANICO IN VRŠIŠKO CESTO ODCEPITA DVA STRANSKA GREBENA V SAVSKO SMER.

PRVI GREBEN SE Z VITRANCA PREK CIPRNIKA PLAZI PROTI SLEMENU.

DRUGEGA DOLOČAJO ŠKRBINJEK, MALI IN VELIKI KUMLEH TER KUMLEHOVA GLAVA,

DODATI PA JIM MORAMO VSAJ ŠE ROBIČJE PA NAD ŠITOM GLAVO,

DA PRIDEMO V NAROČJE MOJSTROVKE.

 

GREBENA OBJEMATA MALO PIŠNICO,

KI VELIKO PIŠNICO KREPČA PRI JASNI NEDALEČ OD KRANJSKE GORE.

DASI JE BILA DOLINA MALE PIŠNICE RAZGLAŠENA ZA GOZDNI REZERVAT ŠELE LETA 1951,

ZELENÉ V NJENIH PRAGOZDNIH SESTAVIH DO 1370 LET STARI MACESNI KORENJAKI.

 

STEZE V MALI PIŠNICI SO ZANEMARJENE ALI PA CELO OPUŠČENE,

ZATO BOMO LAHEK PRISTOP NA KUMLEHOVO GLAVO RAJŠI POISKALI IZ VELIKE PIŠNICE.

 

S POSTAJALIŠČA NA GLAZIJI OB LJUBLJANSKI CESTI

SE Z NAROČENIM AVTOBUSOM ODPELJEMO OD PETIH ZJUTRAJ, OB 5:00.

JUTRANJO VOŽNJO SKLENEMO V KRANJSKI GORI, 810 m.

 

PO TIČARJEVI ULICI IN VITRANŠKI CESTI SE SPREHODIMO DO HOTELA ALPINA.

PRED HOTELOM POIŠČEMO PEŠPOT 7,

KI PELJE DOSLEDNO DESNO OD VRŠIŠKE CESTE IN NAD LEVIM BREGOM PIŠNICE.

PREČKAMO POTOK MALO PIŠNICO OB NJENEM USTJU NASPROTI JEZERA JASNE.

 

ŽE BLIZU MOSTU ČEZ VELIKO PIŠNICO, POD PROPADAJOČIM HOTELOM ERIKA,

ZAVIJEMO S PEŠPOTI V DESNO NA LOVSKO POT V DOLINICO ZA KUMLEHOM,

IZHODA IZZA KUMLEHA NI NA DESNI STRANI

NITI POD ŠKRBINJEKOM NITI POD MALIM PA NITI POD VELIKIM KUMLEHOM.

LOVCI SO SVOJO POT SPELJALI PROTI JUGU NA SEDELCE, 1500 m,

V REBRU, KI S KUMLEHOVE GLAVE SEGA V KLIN POD ČETRTO RAJDO VRŠIŠKE CESTE.

 

S SEDELCA SE POVZPNEMO LEVO NA RAZGLEDNO ŠPICO V SEDELCIH, 1562 m,

KI PREMORE KRIŽ, VPISNO KNJIGO IN CELÓ KLOPCO.

KER OBLIKA SPOMINJA NA MRAVLJIŠČE, SE VRHA DRŽI TUDI IME VISOKI MAVRINC.

 

VRNEMO SE NA OMENJENO SEDELCE, 1500 m,

IN PO UHOJENI TER IZSEKANI STEZI SE POVZPNEMO ŠE NA KUMLEHOVO GLAVO, 1788 m,

KI LE ŠE STOPNJUJE LEPE POGLEDE NA GORE OD PRISOJNIKA DO JALOVCA...

 

MED SESTOPOM SE ŠE TRETJIČ OGLASIMO NA SEDELCU, 1500 m,

MED VISOKIM MAVRINCEM IN KUMLEHOVO GLAVO,

PREDEN SE NAPOTIMO ČEZENJ PO UHOJENI STEZI, KI DAJE  VEDETI, DA JE ODSEK POTI PP.. 

 

NA VRŠIŠKO CESTO STOPIMO LE DOBER STRELJAJ NIŽE OD KOČE NA GOZDU, 1226 m.

TAKO SMO PO 6 urah IN POL SKLENILI ZANIMIV VZPON NAD DOLINO PIŠNICE.

 

OD KOČE SE ODPELJEMO V MOJSTRANO IN OBIŠČEMO SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ.

KO POUŽIJEMO ŠE POSLEDNJE VELIKONOČNE DROBTINICE,

SMO OKOLI POL DEVETIH ZVEČER ŽE LAHKO SPET DOMA.

 

NE PODCENJUJMO POMENA DOBRE PLANINSKE OBUTVE!

PRIJAVE SPREJEMAMO V DRUŠTVENI PISARNI.

ZA PREVOZ IN MUZEJSKO VSTOPNICO PRISPEVAMO 21,00 €, UPOKOJENCI PA 1,00 € MANJ.

 

                                        DOBER DAN MED PRISOJNIKOM IN JALOVCEM!                   TonePrimožič