PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                           Celje,  5. 3. 2014

ODSEK ZA POHODNIŠTV0,  STANETOVA 20,  SI-3000 CELJE 

tel.  03 492 4850;  gsm  051 338 358;  pdcelje@siol.net;  http://www.planinsko-drustvo-celje.si

 

ČEZ ŠEBRELJSKI VRH

VRHOVEC,  1079 m, 

v NEDELJO,  16. marca 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Idrijski prelom, KI LOČI Šebreljsko IN Vojskarsko planoto,

SEKA DVAKRAT 60 km DOLGO REKO Idrijco, V Dolenji Trebuši IN V Idriji.

 

Idrijski prelom, ki je dobro viden tudi iz vesolja, poteka v ravni črti dinarske smeri iz Dolenje Trebuše

po dolini njenega levega pritoka Hotenjke na Oblakov vrh, s prelaza pa po dolini Kanomljice proti Idriji.

Iz Idrije se prelom nadaljuje čez Planinsko in Cerkniško polje v Prezid ter naprej proti Velebitu,

v nasprotni smeri pa skozi Žago pri Bovcu po dolinah Učje ter Val Venzonasse v Karnijo.

 

Ob vodoravnem zmiku skorje je 26. marca 1511 v Idriji prišlo do najhujšega znanega potresa v Sloveniji.

Iz nedri Zemlje je v Idriji priteklo živo srebro, v Črnem vrhu nad Idrijo še vedno uhaja radioaktivni radon,

pod Planinskim poljem pa so zaradi istega preloma ovirani podzemni tokovi Unice oziroma Ljubljanice...

 

PO ROBU Idrijskega preloma VAS VABIMO NA PLANINSKI IZLET

OD Dolenje Trebuše DO Spodnje Idrije NA NJEGOVI ŠEBRELJSKI STRANI.

POT NAS BO PELJALA TUDI ČEZ Vrhovec, IZVRSTEN RAZGLEDNIK NAD Oblakovim vrhom,

IN ZA POVRH TUDI PREK Jelenka NAD Spodnjo Idrijo, NAJVIŠJEGA VRHA NA Šebreljski planoti.

 

S POSTAJALIŠČA PRED MIRUJOČIM GRADBIŠČEM NA Glaziji OB Ljubljanski cesti

SE ODPELJEMO Z NAROČENIM AVTOBUSOM OB PETIH ZJUTRAJ.

 

AVTOMOBILSKO CESTO ZAPUSTIMO V Logatcu.

PO Keltiki VIJUGAMO OD Kalc DALJE SKOZI Zalo V Idrijo,

IZ Spodnje Idrije PA ŠE 26 km DO Dolenje Trebuše, 191 m., KJER SKLENEMO JUTRANJO VOŽNJO.

 

V STRMINO IZRAZITEGA PIRAMIDASTEGA Kuka, KI JE UKLEŠČEN MED Idrijco IN Hotenjko, 

ZARADI POSLEDIC LETOŠNJEGA ŽLEDA NE ZAVIJEMO OD Idrijce,

TEMVEČ UGRIZNEMO VANJO ONSTRAN Hotenjke POD CESTO NA Oblakov vrh

IN SE SKOZI Lipje VZPNEMO DO PODRTIJE NA Škrbini, 558 m, MED Kukom IN Plešarskim vrhom.

 

Hiša s portalom iz leta 1934 se je ozirala na prisojno hotenjsko stran, hlev pa je kazal hrbet dolini Idrijce.

Gospodarja na Škrbini je vzela vojna, Amerika njegovega prvega brata, ljubezen drugega in bogvekaj tretjega...

 

Š Škrbine STOPIMO NA BLIŽNJI Kuk, 620 m, IN PO Hotenjski STRANI OBIDEMO Plešarski vrh, 779 m.

PRI OŽIVLJENI KMETIJI NA Pleši, 715 m, JE KONEC TISTIH STEZIC.

PO SLEMENU MIMO SOSEDA V Rupi IN OPUŠČENEGA DOMA NA Pretovki PRIDEMO NA Utre.

IZ Roba SE ROBA PRELOMA DRŽIMO NAD OSOJNO Grapo. ČEZ Pisance PO DOBRIH 4 urah

STOPIMO NA Vrhovec, ALI Lokvarjev grič, 1079 m, Z ROŽO VRHOV IN RAZGLEDNO TABLO.

PO ROBU Idrijskega preloma SMO PREHODILI ŽE SLABO POLOVICO POTI.

 

MIMO Lokvarja SESTOPIMO ČEZ SENOŽETI NA Sivki NA RAZPOTJE PRI Stanu, 987 m.

NADALJUJEMO ČEZ Skutnice, 1030 m, IN Erzelj, 1018 m, PROTI Idrijskim Krnicam

DO PRELEPE CERKVE Sv. Florjana, 930 m, IZ LETA 2001 Z MOZAIKI PATRA Marka Ivana Rupnika.

 

OD TU NAPREJ HODIMO PO Idrijski planinski poti

ČEZ Brezov grič, 1057 m, IN MIMO Cesarja NA Jelenk, 1107 m.

NE DIČI SE Z TAKŠNIM RAZGLEDOM KOT Vrhovec, A VELIK SLOVES UŽIVA MED BOTANIKI...

 

Z Jelenka SESTOPIMO PO ŽE OČIŠČENI OZNAČENI POTI ČEZ Trepališe V Spodnjo Idrijo, 305 m,

KJER SKLENEMO POT V SMERI Idrijskega preloma IN ZANKO OKOLI Šebreljske planote.

PREHODILI SMO JO S Tinetom Černilogarjem IZ Dolenje Trebuše IN Tinko Gantar IZ Spodnje Idrije.

DOMA BOMO SPET MED 21. IN 22. uro.

 

PRIJAVIMO SE V DRUŠTVENI PISARNI. PRISPEVEK ZA PREVOZ ZNAŠA 22,00 €.

 

DOBRO POT PO IDRIJSKEM PRELOMU!                                                  Tone Primožič