PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                          Celje,  6. 12. 2013

ODSEK ZA POHODNIŠTV0,  STANETOVA 20,  SI-3000 CELJE

tel.  03 492 4850;  gsm  051 338 358;  pdcelje@siol.net;  http://www.planinsko-drustvo-celje.si

 

MED OLŠEVO IN PECO 

SPITZBERG,  ŠPIČASTI VRH,  1551 m, 

v NEDELJO,  15. decembra 2013 

 

DALEČ ONSTRAN SEVERNEGA TEČAJNIKA LEŽE Svalbardi,

EDINEMU NASELJENEMU OTOKU NA NJIH PA NORVEŽANI PRAVIJO Spitsbergen, Spitzbergi.

 

NA TISTO ODDALJENO OPORIŠČE SEVERNIH MEDVEDOV NEHOTE POMISLIMO,

KO CELÓ NA ZEMLJEVIDU Kamniške in Savinjske Alpe NAJDEMO VRH Z IMENOM Spitzberg.

NAHAJA SE V Karavankah MED Olševo IN Peco, NA RAZVODJU POREČIJ Bele IN Meže.

Meža IZVIRA IZ KRISTALINSKIH KAMNIN

ŽE BLIZU VRHA Spitzberga IN SKOZI Črno na Koroškem TEČE ŽE KOT PRAVA REKA.

 

DRŽAVNA RAZMEJITEV LETA 1920 JE Mežiško dolino

PRISODILA DRŽAVI SHS, VENDAR JE Špičasti vrh OBŠLA PO MEŽIŠKI STRANI.

TAKO JE NASTAL 115 ha VELIK ŽEP,

S KATERIM JE AVSTRIJA PRIDOBILA PRVI IZVIR 43 km DOLGE Meže IN KMETIJO Márolče.

POLEG Špičastega vrha SO V POLKROGU OKOLI Marolč ŠE Maroldov vrh, Snežnik IN Kosov vrh.

S KMETIJE SO MORALI ZATO PO OPRAVKIH HODITI ČEZ HRIBE V Železno Kaplo,

LE K MAŠI SO LAHKO ŠE STOPILI ČEZ MEJO SKORAJ 3 ure DALEČ K Svetemu Jakobu V Koprivni...

 

NA TISTI PRELESTNI A SAMOTNI KONEC VAS VABIMO NA NEDELJSKI PLANINSKI IZLET.

S POSTAJALIŠČA PRED PARKIRNO STAVBO OB Ljubljanski cesti

SE Z NAROČENIM AVTOBUSOM ODPELJEMO OD SEDMIH ZJUTRAJ, 7:00.

 

IZ Šoštanja, 360 m, SE ČEZ Spodnje Sleme, 1081 m, NAD Zavodnjem

PREKOBALIMO V Črno na Koroškem, 573 m.

VOŽNJO SKLENEMO NA RAZCEPU CESTE PRI Lipoldovem križu, 842 m, V Koprivni.

 

NAMERNO SPREGLEDAMO DESNI CESTNI KRAK NA SEDLO Lužo.

PEŠ KRENEMO OB MLADI Meži MIMO Lesjaka, 900 m, IN Pečníka, 988 m.

KO CESTA OSTRO ZAVIJE IN SE ZARIJE V OSOJNO POBOČJE Olševe,

PRESTOPIMO POTOČEK PRITOČEK, okoli 1100m.

PO STARI A ŠE DOBRO PREHODNI POTI SE POVZPNEMO NA PLANO POD Kosom, cca 1180 m,

KI SO OD NJEGA OSTALI LE STRMI TRAVNIKI S POGLEDOM NA Olševo...

 

NAD LIČNO LOVSKO KOČO NA Kósovem NAJDEMO NADALJEVANJE POTI.

NASE NAS IZ GLOBELI POD STEZO SPET OPOZORI Meža OB SVOJEM DRUGEM ROJSTVU.

NA Marolčah JE BILA NAMREČ PONIKNILA.

 

PONOVNO STOPIMO NA PLANO NA Ovševi planini, 1290 m.

GOZDNI CESTI NA GORNJEM ROBU PLANINE SLEDIMO V DESNO, PROČ OD Olševe.

PREČIMO OZNAČENO POT Z Olševe NA Peco, NE MOREMO PA VEDETI,

KDAJ SMO PRESTOPILI DRŽAVNO MEJO, KER SO MEJNIKI POD SNEGOM.

 

IN ŠE TRETJIČ STOPIMO IZ GOZDA NA PLANO NA Marolčah, Maroldalm, 1326 m,

KJER NAS SPET POZDRAVLJA DVAKRAT ZAJEZENA PRVOROJENA Meža.

Na posestvu, od leta 1829 v lasti kapelskega grofa Christallnigga, so najemniki med obema vojnama živeli onstran

 meje. Po vojni so tam pasli Kukeževi, zato se kmetija ni zarasla s smreko, ki jo ogroža z vseh strani.

OD POČITNIŠKE KOČE NA ROBU GOZDA SE POVZPNEMO NA RAZVODNO SEDLO, 1460 m,

S SEDLA PA PO DOBRO OZNAČENI POTI 653 NA Špičasti vrh, Spitzberg, 1551 m.

 

OB UGODNIH RAZMERAH OBIŠČEMO ŠE SOSEDNJI Javornik, 1507 m, nad Prisojno Koprivno...

ZARADI KRATKEGA DNE IN ZIMSKIH RAZMER SE DRUGIM IZZIVOM ODPOVEMO.

ČEZ Marolče, 1326 m, SE PO SLABIH 6 urah ZMERNE IN LAHKE HOJE VRNEMO K Lipoldu, 842 m.

 

PRIJAVE SPREJEMAMO V DRUŠTVENI PISARNI. PRISPEVEK ZA PREVOZ ZNAŠA 17,00 €.

 

DOBER DAN NA MAROLČAH!                                           Tone Primožič