PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                          Celje, 11. 12. 2012

ODSEK ZA POHODNIŠTV0,  STANETOVA 20,  SI-3000 CELJE

tel.  03 492 4850;  gsm  051 338 358;  pdcelje@siol.net;  http://www.planinsko-drustvo-celje.si

 

NA SLEMENU TOLMINSKEGA KOLOVRATA 

NAGNOJ,  1193 m, 

v NEDELJO,  16. decembra  2012 

 

ŠPALIR GORÁ,

KI V SREDNJEM TOKU SPREMLJAJO Sočo NA DESNI, SE ZAČNE S PATRIARHOM Matajurjem,

NADALJUJE S Tolminskim Kolovratom IN SKLENE S Sabotinom.

 

DRŽAVNI MEJNIKI SO VKOPANI PO GREBENIH Matajurja IN SLEMENIH Tolminskega Kolovrata,

S SEDLA Solarji PA KAŽEJO SMER K IZVIRU MEJNE REKE Idrije.

NEKOČ SO RAZMEJEVALI HABSBURŠKE DEŽELE OD BENEŠKE REPUBLIKE,

PET STO LET POZNEJE PA REPUBLIKI SLOVENIJO IN ITALIJO.

 

Matajur IZSTOPA S SVOJIM ŠIROKIM PODSTAVKOM,

SOSEDNJI Tolminski Kolovrat PA ZLAHKA PREPOZNAMO PO OKOLI 4 km DOLGEM SLEMENU.

OSOJNA POBOČJA NAD SOŠKO DOLINO SO KOMAJDA POSELJENA,

MEDTEM KO NA NJUNIH PRISOJNIH BREGEH MRGOLI BENEŠKIH SLOVENSKIH VASIC.

 

MED Slemenom NAD VOLČAMI IN Livkom PRI KOBARIDU VPETI Tolminski Kolovrat

JE OB SKLEPU RAZGIBANEGA PLANINSKEGA LETA CILJ NAŠEGAIZLETA,

NA KATEREGA VAS LEPO VABIMO SKUPAJ Z Davidom Rozmanom.

 

Z NAROČENIM AVTOBUSOM SE OB petih ZJUTRAJ, 5:00,

ODPELJEMO S POSTAJALIŠČA NA GLAZIJI OB LJUBLJANSKI CESTI.

AVTOMOBILSKO CESTO ZAPUSTIMO V LOGATCU. OD KALC DALJE VIJUGAMO PO KELTIKI,

RANO VOŽNJO PA SKLENEMO V VOLČAH PRI TOLMINU, 198 m.

 

DASI SO LETA 2011 KONČNO LE ODPRLI NOVO CESTO IZ Volč PO DOLINI Kamnice NA Solarje,

SE KOT PLANINCI RAJŠI ODLOČIMO ZA VZPON PO VZPOREDNI DOLINI POTOKA GUNJAČA.

PO 2 urah SE NEOZNAČENA POT IZPÔJE NA SLEMENU, 865 m.

SLEMENA SE DOTAKNE TUDI CESTA, KI PELJE Z Vrhovelj pri Kojskem NA Livek.

 

RAJŠI KOT PO CESTI NADALJUJEMO PO STEZI ČEZ BUKOVO JEŽO, 958 m.

NA KONCU CESTE SKOZI Kamnico, 996 m, BLIZU MEJNEGA PREHODA SOLARJI, 952 m,

PA JO MAHNEMO PO POTI MIRU ČEZ PLATENO, 1038 m, NA KLOBUK, 1115 m,

KJER SO NA GRADU PRED NEKAJ LETI UREDILI VOJAŠKI MUZEJ NA PROSTEM.

 

Enota pod poveljstvom tedanjega nadporočnika Erwina Rommla je močno utrjene italijanske položaje

Na Gradu zavzela že prvi dan preboja pri Bovcu, 24. oktobra 1917; čez dva dneva pa še Matajur...

 

NA GRADU SMO DOSEGLI TUDI DRŽAVNO MEJO

IN OB NJEJ SE SPREHODIMO ČEZ TRINŠKI VRH, 1138 m.

IZDATNEJŠO MALICO IZ NAHRBTNIKOV SI PRIVOŠČIMO V BIVAKU ZANUSO, 1105 m,

PRED VZPONOM NA VOGELNI NAGNOJ, 1193 m, KJER NAŠA POT ZAPUSTI MEJNIKE.

SESTOPIMO NA BLIŽNJO CESTO IN ZA KONEC OBIŠČEMO ŠE RAZGLEDNI KUK, 1243 m.

 

NA LIVŠKIH RAVNAH, 1037 m,

POIŠČEMO POT V Topolovo, OD MRTVIH OBUJENO BENEŠKO VAS.

TJA LETOS NE PRISPEMO, KER PREJ ZAVIJEMO DESNO PROTI LIVKU, 690 m.

SONCE ŽE ZAHAJA ZA BENEŠKIMI HRIBI PO 6½ urah HOJE.

 

Z LIVKA SE V SOŠKO DOLINO VRNEMO NA IDRSKEM PRI KOBARIDU.

IZLET SKLENEMO V ZATOLMINU, SPET DOMA PA BOMO DO 22. ure.

 

NA POT LE Z DOBRIMI PLANINSKIMI ČEVLJI IN SVETILKO; OB ZMRZALI TUDI DEREZICAMI!

PRIJAVIMO SE V DRUŠTVENI PISARNI. PRISPEVEK ZA PREVOZ ZNAŠA 28,00 €.

OPROŠČENI SO UDELEŽENCI VSAJ DVANAJSTIH NAŠIH DRUŠTVENIH IZLETOV V LETU 2012.

 

DOBER DAN NA POTI MIRU!                                                                 Tone Primožič