PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA                                                                            Celje,  31. 1. 2012

ODSEK ZA POHODNIŠTV0,  STANETOVA 20,  SI-3000 CELJE

tel.  03 492 4850;  gsm  051 338 358;  pdcelje@siol.net;  http://www.planinsko-drustvo-celje.si

 

MED MORJEM IN VINODOLOM

 

KAVRANOVA STENA,  301 m, 

V SREDO,  8. februarja 2012 

 

MED OTOKOM KRKOM IN CELINO LEŽI VINODOL.

PRED POGLEDI Z MORJA SKRIVA DOLINO VINSKE TRTE DOLG A NIZEK KAMNIT HRBET,

KI GA JE USPELO PREGLODATI LE POTOKU DUBRAČINI.

OB NJENEM IZLIVU V VINODOLSKI KANAL SE JE RAZVILA CRIKVENICA,

KI JE OSREDNJE MESTO TEGA DELA KVARNERJA.

 

VINODOLSKI HRBET SE NA SEVEROZAHODU DVIGNE IZ BAKARSKEGA ZALIVA,

NA JUGOVZHODU PA SE PRI NOVEM VINODOLSKEM UTAPLJA V MORJU.

NA PRIMORSKI STRANI GA OBROBLJA ODSEK JADRANSKE MAGISTRALE,

V VINODOLU PA GA POLEG STARODAVNIH MESTEC DRIVENIKA, TRIBLJA IN BRIBIRA

DIČIJO VASI S PRISOJ POD TISOČMETRSKIMIMI STRMALMI GORSKEGA KOTARJA.

 

VSA DEŽELA JE DOBESEDNO POSEJANA S POMNIKI,

KI Z GOMILAMI, GRADIŠČI, TRDNJAVAMI, SVETIŠČI, ZNAMENJI, GLAGOLSKIMI ZAPISI

IZPRIČUJEJO ZGODOVINO IN KULTURO LJUDSTEV VEČ TISOČ LET DALEČ V PRETEKLOST...

PREHODITI VINODOLSKI HRBET

PO KRAŠKIH GMAJNAH PORASLIH Ž ŽAJBLJEM JE LEP IZZIV ZA ZIMSKE URICE. VABLJENI!

 

S POSTAJALIŠČA PRED PARKIRNO STAVBO OB LJUBLJANSKI CESTI

ODPOTUJEMO Z NAROČENIM AVTOBUSOM OB petih ZJUTRAJ, 5:00.

PRIMORSKO AVTOMOBILSKO CESTO ZAPUSTIMO V POSTOJNI.

ONKRAJ MEJNEGA PREHODA V JELŠANAH ZDRSNEMO

PO NJENEM REŠKEM KRAKU V ZALEDJE REKE IN ZAVIJEMO NA JADRANSKO MAGISTRALO.

JUTRANJO VOŽNJO SKLENEMO OB MORSKI OBALI V NOVEM VINODOLSKEM.

 

V ROJSTNEM KRAJU GLAGOLSKEGA Vinodolskega zakonika IZ LETA 1288

PA Ivana Mažuranića, 1814 – 1890, BANA IN PESNIKA EPA Smrt Smail Age Čengiča,

POIŠČEMO NA DESNEM BREGU BLIZU USTJA SUHE RIČINE IN CERKVICE Sv. Mikule

ZAČETEK 28 km DOLGE POTI PO VINODOLSKEM HRBTU, Staze kuša i krša.

 

OZNAČENA POT PRIPELJE ČEZ ZAGORO DO GOTSKE CERKVICE Sv. Jurija, 255 m,

KI STOJI NA MESTU PREDZGODOVINSKEGA GRADIŠČA NAD BRIBIROM.

NADALJUJE SE NA OPAZNO VIŠJI HRIB DRENIN, 381 m, NAD OBMORSIM SELCEM,

NATO PA SE POČASI SPUŠČA IN OBRAČA PROTI CRIKVENICI.

 

KER IMAMO KRAŠKE STEZICE RAJŠI OD MESTNIH ULIC,

SE NAPOTIMO NA KOTOR, KJER JE STALA Stara Crikvenica, okoli 140 m.

MESTO, KI SO MU RIMLJANI REKALI Ad Turres, JE LETA 1776 UNIČIL SILOVIT POŽAR.

S KOTORJA SESTOPIMO V SOTESKO POTOKA DUBRAČINE IN SE PO DESNEM BREGU

USMERIMO PROTI RUŠEVINAM MOGOČNE SREDNJEVEŠKE TRDNJAVE BADANJ, okoli 120 m.

 

SPET SMO NA NAŠI ŽAJBLJEVI POTI,

KI KAŽE NA RAZGLEDIŠČE KAVRANOVO STENO, 301 m, NAD OBMORSKIM DRAMLJEM

PA ŠE NAPREJ ČEZ KUK, 357 m, IN MIMO SOPALJSKE KAPELE, 334 m, NAD TRIBLJEM.

ŽAJBLJEVA POT SE KONČA POD ORLJAKOM, 265 m, NAD JADRANOVIM BLIZU OTOKA KRKA.

 

ALI BOMO ŠE UTEGNILI SLEDITI VEDNO MANJ IZRAZITEMU SLEMENU ČEZ BEČ, 319 m,

DO KRIŽIŠĆA, 248 m, NAD KRŠKIM MOSTOM, KJER JE V NAČRTU PLESIŠČE NOVIH CEST? ...

ALI NE BOMO PO 7½ urah RAJŠI POKLICALI VOZNIKA, DA BOMO SPET DOMA OKOLI 22. ure?

 

DA NE BO TEŽAV NA MEJI V JELŠANAH, IMEJMO PRI SEBI VELJAVNO OSEBNO IZKAZNICO!!!

PRIJAVE SPREJEMAMO V DRUŠTVENI PISARNI. PRISPEVEK ZA PREVOZ ZNAŠA 28,00 €.

 

PA BREZ BURJE V KVARNERJU!                                                              Tone Primožič