Franci Ježovnik
Le večer pred svojim 84. rojstnim dnem je umrl naš dolgoletni tajnik Franci Ježovnik. Naš član je bil vse od leta 1956, tajniška dela v društvu je opravljal kar 33 let in vestno beležil vse dogodke v društvu in o njih pisal. Bil je med pobudniki Savinjske planinske poti,potem njen dolgoletni tajnik, prav tako je bil dolgoletni tajnik Savinjskega meddruštvenega odbora planincev . Planinstvo je bilo »krivo«, da je postal dopisnik tega ali onega časopisa, tega ali onega radia. Največ je objavljal v Planinskem vestniku, za katerega je napisal okrog 250 sestavkov, pisal je poročila o delu planincev, sledila je zgodovina planinstva in razne druge zanimivosti . Za to je imel res veselje, rad je pisal.
Veliko svojega časa je skupaj s svojo ženo posvečal vzgoji mladih planincev, bil je z njimi na številnih izletih , pohodih, planinskih šolah, taborih, orientacijskih tekmovanjih, mnogim mladim je odprl okno v planinski svet. Prehodil je več veznih poti. Bil je kronist življenja in planinske preteklosti v naši dolini.
Franci je bil prejemnik mnogih priznanj, plaket in odlikovanj. Za svoje aktivno delo v planinstvu je prejel bronasti, srebrni in zlati znak PZS ter spominsko plaketo in svečano listino PZS kot najvišje planinsko odlikovanje za življenjsko delo na področju planinstva. Je prejemnik zlate plakete TKS za delo na športnem področju, prav tako zlate plakete Zveze športnih društev občine Žalec, je prejemnik najvišjega državnega priznanja za šport Bloudkovega priznanja, prejemnik grba občine Žalec….
Dragi Franci, hvaležni smo ti za vsa dobra dela v našem planinskem društvu, za ves čas, ki si ga posvečal prijateljem v društvu, za dane nasvete, za kroniko društva…
Dragi Franci, počivaj v miru in tišini, tišini z gora.

Fotografije:   Boris Luka Lukanc


Govoril je: Srečko Čulk