Otvoritev razstave na sevniškem gradu


Enkraten nastop tamburaške skupine "Klasje"


Preselili smo se v grajsko klet


Nasvidenje! Še pridemo!