Jožetovih sedemdeset

Planinskemu prijatelju Jožetu smo na predvečer njegovega praznika postavili smreko, hidrant pa še kaj.