Leto 2021

Leto 2021

  April

 1. Po drugem delu SPP: Jama Pekel - Gora Oljka 18.04.2021
 2. Kal 15.04.2021
 3. Po delu Andraške poti 10.04.2021
 4. Brnica 05.04.2021
 5. Marec

 6. Gozdnik 27.03.2021
 7. Po prvem delu SPP: Šentjungert - Jama Pekel 21.03.2021
 8. Brnica 18.03.2021
 9. Pohod za umrle planince 13.03.2021
 10. Resevna 07.03.2021
 11. Brnica 06.03.2021
 12. Februar

 13. Šentjur - Celje 28.02.2021
 14. Bohor 24.02.2021
 15. Šmohor 20.02.2021
 16. Kunigunda 18.02.2021
 17. Januar

 18. Resevna 24.01.2021
 19. Bezovec 02.01.2021