Vetrnik

Sončni četrtek je bil kar primeren za vetrovni Vetrnik!


Začetek v Kozjem
Komaj vidna zdravilna strašnica - rastlina, od katere je odvisno življenje in razvoj metulja Strašničnega mravljinčarja (več)
V vetru je harfa pral lepo igrala