22.Vincekov pohod

Udeležba na največjem hrvaškem pohodu. Letos naj nas bi bilo okoli 3.500!


Začetek v toplicah Sveti Martin


Tudi Vincek ima svoj avtobus!


V daljavi naš Vinarium
To je moralo pokati!
Iz Hrvaške odpelje skela, z naše strani pa brod!


A še kdo ve, kaj je "štokodorovna"?
Očitno se ni posrečilo!