Po Poti miru na Brezju

Danes štirinajst dni pa s četrtkarji!
Pot je lepo označena


Jaslice pod previsom


Pot bi lahko poimenovali tudi Pot mostičkov - saj smo se kar naprej sprehajali ob Peračici od enega brega pa na drugega
Spremljali so nas pravi nasadi noric
Vidimo viadukt Peračica
Tabla se je že malo utrudila, pa sta mi jo malo pridržala
Če jo kdo vidi
Komercialni del božje poti
Oglasili smo se tudi "Pri Slavki", da zagotovimo četrtkarjem košto


Pa še zadnje čase popularna GPS sled