Pomoč markacistom

Postavili smo stebriček z smernimi tablami in naredili nekaj stopnic za ureditev poti Golava - Hom.
(soavtor fotografij Franci Naraks)