Pogorevc

Avriklji na Pogorevcu


Tudi rudar ima masko!
Na skalah pred lovsko ko�o Dukles se je za�elo mno�tvo avrikljev.
Lovska ko�a


Steza v Jazbino


Takoj, ko je kak�na skala, so tudi avriklji!
V �erjavu jih ne bo zeblo!
Na obre�ju se razra��a invazivni japonski dresnik!