Mrzlica in Kal

Začetek pri "Špajzerju"


Stopinje v pesku!


Med čemažem se sramežljivo skriva mala smrekica


Znamenita pot "čez korenine"
Tevje
Nekoč smo šli levo "na gliho",


sedaj pa so marljivi markacisti naredili udobno pot v ključih


Na igrišču sledovi brezobzirnih divjakov!
Prvo planinsko kočo je na sedlu med obema vrhovoma Mrzlice postavila in 28. septembra 1899 odprla Savinjska podružnica SPD; poimenovali so jo Hausenbichlerjeva koča po Janezu Hausenbichlerju (1838-1896), velikem narodnjaku in žalskem županu, ki je rad zahajal na Mrzlico. Leta 1930 je kočo prevzela Trboveljska podružnica SPD, ki je v bližini zgradila in 20. septembra 1931 odprla nov, večji planinski dom. Partizani so 6. julija 1942 obe postojanki požgali, da bi preprečili nastanitev okupacijskih enot. Na temeljih požganega doma so postavili leseno kočo in jo odprli 21. julija 1946; ob njej so leta 1949 odprli še depandanso. V letih 1961-1963 so zgradili nov, velik planinski dom, ki so ga odprli 8. septembra 1963. Na bližnji Štorovi ravni so leta 1965 odprli še Poldetovo kočo, ki ima ime po Leopoldu Majdiču (1891-1960), predvojnem in povojnem planinskem aktivistu v Trbovljah. Poldetova koča je depandansa planinskega doma. Dom so večkrat prenavljali in posodabljali. Leta 1991 so napeljali telefon in obnovili fasado, naslednje leto pa zgradili stanovanje za oskrbnika.
(Preplonkano iz strani Planinske zveze Slovenije)


Segregacija: modri levo, rdeči desno!
Bivša osnovna šola na Kalu
Moj prijatelj Mirko bi dejal, da je klobasa zašpilana!