Planinska jama

S Polžeki v Planinsko jamo in po Planinskem polju


Planina pri Postojni


Zaradi neosvetljene jame in skromne, vgrajene bliskavice, so tudi fotografije iz jame bolj skromne


Zgornji papir kaže nivo poplave v letu 1851-52, spodnji pa leta 1923.
Zvesti prevoznik Polžekov