Ratitovec

Po sonce v gore


Začetek v vasi Prtovč














Cveto išče "kešeka"
















Lepo se vidi Triglav










Srečko je skočil še na Altemaver po žig










Lubnik




Porezen