Ratitovec

Po sonce v gore


Začetek v vasi Prtovč


Cveto išče "kešeka"
Lepo se vidi Triglav


Srečko je skočil še na Altemaver po žig


Lubnik
Porezen