Čreta

V soboto 7. oktobra 2017 ob 11.00 uri je bila na Čreti, tradicionalna proslava in srečanje v počastitev spomina na prve frontalne bitke slovenskih partizanov z okupatorjevo vojsko na Štajerskem, 26.0ktobra 1941.
Slavnostni govornik je bil Tit TURNŠEK predsednik zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, v programu pa je sodeloval pihalni orkester Prebold, Mešani pevski zbor PD Tabor in recitatorka Jožica Ocvirk.