Fridrihštajn


Vabilo

Zaradi vremenskih groženj smo izlet malo prilagodili (skrajšali). Tako smo se zapeljali malo višje pod sam grad Fridrihštajn, se povzpeli nanj, nato pa preko Mestnega vrha prišli do Koče pri Jelenovem studencu.

Posebna zahvala gre domačinu, planinskemu prijatelju Dušanu Komcu, za odlično vodenje po teh prekrasnih kočevskih gozdovih!


























































Jezero pri Kočevju je nastalo zaradi dnevnega kopa premoga




Le komu bo prinesla srečo?