Po Žerdonerjevi poti


Lovska pot pod Slomnikom se zarašča, še malo, pa bodo
lahko hodili po njej le tisti, ki jo poznajo še od prej.