43. srečanje planincev Pošte in Telekoma na Mozirski koči


Vabilo