Mariborska in Ruška koča
Ob 9:30 - domiselna rezervacija


13:00 - ljudje začuda upoštevajo rezervacijo


15:00 - svojo rezervacijo je nekdo izkoristil