Žerdonerjev pohodAvtor spodnjih slik je Mirko Bošnak